Frihed og folkestyre - Niels-Christian Herholdt Braad

Go to content

Main menu:

Principprogram
Frihed, folkestyre og national suverænitet
EU er i dag et monstrum af regler og love, som ingen kan overskue, og EU-bureaukratiet er en direkte trussel mod Danmarks velstand, fremskridt og demokrati.
Det europæiske samarbejde om at åbne markeder for fri handel med varer og serviceydelser har været en stor gevinst for hele Europa. Og udvidelsen af EU med de østeuropæiske lande efter Sovjetunionen sammenbrud var en juvel i det europæiske samarbejde, som løftede Europa ud af den kolde krigs skygge.
Men den centralisering og bureaukratisering, som EU har gennemgået siden midten af 1980’erne, har ødelagt mange af de positive perspektiver i samarbejdet. Vi vil stå vagt om danskernes frihed, rettigheder og det danske folkestyre - og bekæmpe enhver begrænsning heraf.
Respekt for dansk selvbestemmelse
Vi vil forhindre, at EU-samarbejdet står i vejen for at hævde en dansk selvbestemmelse ved tildeling af velfærdsgoder, opholdstilladelser til udlændinge, fastlæggelse af miljøkrav, fødevaresikkerhed samt skatte- og afgiftsniveauer. Vi vil derfor følge Storbritanniens forhandlinger om at reformere EU, og er klar til at melde Danmark ud af EU og søge en løsere tilknytning i lighed med Schweiz, hvis ikke en tilfredsstillende aftale for Danmark kan opnås.
Mulighed for udvisning af udenlandske forbrydere
Vi vil sikre, at danskerne selv bestemmer, om kriminelle udlændinge skal kunne huses på dansk jord. Derfor vil vi have ændret Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, så vi ikke tvinges til at huse udenlandske forbrydere på dansk jord. Vi er klar til at opsige konventionen, såfremt der ikke kan opnås enighed om en reformering.
Opsigelse af FN’s statsløsekonvention
Vi vil sikre, at danskerne selv bestemmer, hvilke udlændinge der skal kunne opnå dansk indfødsret. Derfor vil vi opsige FN’s statsløsekonvention.
Reform/opsigelse af flygtningekonventionen
Vi vil sikre, at danskerne selv bestemmer hvilke og hvor mange udlændinge, der kommer til landet. FN’s flygtningekonvention var oprindeligt tiltænkt en situation, hvor europæere flygtede til de nærmeste lande for efter få år at blive repatrieret eller relativt uproblematisk lade sig indpasse i den oprindelige befolkning. Erfaringen viser, at de store flygtningestrømme fra afrikanske og arabiske lande skaber kulturelle og økonomiske problemer i modtagerlandene. Derfor vil vi have ændret FN’s flygtningskonvention, så den bliver tidssvarende. Vi er klar til at opsige konventionen, såfremt der ikke kan opnås enighed om en reformering.
Niels-Christian Herholdt Braad - Randers
Back to content | Back to main menu