Mindre stat - Niels-Christian Herholdt Braad

Go to content

Main menu:

Principprogram
Mindre stat, mere menneske

Det skaber værdi i livet at kunne forsørge sig selv og sin familie. Derfor vil vi forbedre rammerne for, at virksomheder kan skabe danske arbejdspladser. Vi ønsker et samfund med mere økonomisk frihed til danskerne.
Vi vil gøre op med tanken om, at problemer løses bedst ved at bruge flere penge. Sådan ville vi aldrig forvalte vores egen økonomi, og sådan vil vi ikke være med til at forvalte andre menneskers penge. Statsmagten er blevet så stor, at den enkelte er magtesløs over for det offentlige. Skattetrykket skal ned, dyre og ineffektive tilskudsordninger skal afvikles, statens og kommunernes opgaver skal reduceres, og enhver regel, der ikke gør danskerne rigere eller friere, skal afskaffes.  
Love og regler er blevet så komplicerede og omfattende, at det kræver en specialuddannelse at finde rundt i dem. ’Nødløgne’ og mørklægning af offentlige dokumenter er tydelige symptomer på den skæve magtfordeling i samfundet. Det svækker civilsamfundet og gør os til undersåtter af staten. Det var ikke det, der var meningen med grundloven. Den skulle sætte os fri.

Mere frihed og ansvar til danskerne
Vi mener, at pengene ligger bedst i danskernes lommer. Vi vil derfor begrænse antallet af opgaver, som det offentlige skal løse, og reducere omfordeling og bureaukrati. Det vil mindske skattetrykket og skabe økonomisk frihed for den enkelte familie til selv at vælge, hvordan tilværelsen skal indrettes.  
Bedre
Decentralisering og styrkede lokalsamfund
Vi tager erfaringerne fra strukturreformen, kommunalreformen og politireformen alvorligt. Reformerne har ført til svækkede lokalsamfund med færre lokale arbejdspladser, øget kommunal udligning, flere offentligt ansatte og ikke mindst højere offentlige udgifter.  Vi vil derfor deregulere og decentralisere. Beslutningerne skal tages tættere på borgerne
Bedre rammer for iværksætteri og virksomheder
Vi ønsker et samfund med respekt for mennesker, der med initiativ og ansvar skaber vækst og velstand i vores samfund. Vi vil sikre bedre rammer for iværksætteri og virksomhedsdrift ved at forenkle reglerne, sænke skatter og afgifter og fjerne konkurrenceforvridende tilskudsordninger.
Økonomisk tryghed for borgerne
Vi vil værne om retssikkerheden i vores samfund. SKAT er blevet en stat i staten, og magtforholdet mellem staten og borgerne er vendt på hovedet. Vi vil forenkle skattesystemet og rydde ud i bureaukratiet, så systemet bliver billigere og mere overskueligt, og så den almindelige dansker kan føle sig tryg i forhold til sin økonomi.
Tillid til viden og faglighed i det offentlige
Vi ønsker et samfund baseret på tillid og frihed. Mistillid fører til øget offentligt bureaukrati. Vi vil give de ansatte frihed til at udføre det arbejde, de er uddannet til, ved at fjerne unødvendige regler og fordyrende kontrolsystemer. Der skal være fokus på kerneopgaven, så læger bruger deres tid på patienter, politiet på at opklare forbrydelser, og lærere på at undervise vores børn.
Decentralisering
Vi skal kunne planlægge vores fremtid
Vi ønsker et samfund, hvor mennesker trygt kan tage ansvar for og planlægge deres liv. Ingen skal tvinges fra hus og hjem på grund af stigende ejendomsskatter, og ingen skal tvinges til at afhænde en familievirksomhed i forbindelse med et generationsskifte på grund af arveskatten. Ejendomsskatterne skal ned, og arveskatten skal afskaffes.
Niels-Christian Herholdt Braad - Randers
Back to content | Back to main menu