Økonomisk politik - Niels-Christian Herholdt Braad

Go to content

Main menu:

Politik
Økonomisk politik
Politikerne bestemmer alt for meget
Nye Borgerlige har en ambitiøs og solid økonomisk politik, der vil sænke skattetrykket med 10 procent, gøre den offentlige sektor mindre og den private større.
Den offentlige sektor skal være mindre, fordi politikerne efterhånden bestemmer alt, alt for meget. Vi vil have færre love og regler, mindre formynderi, mindre ensretning og mindre kontrol.
Og vi vil væk fra den stadige centralisering, som flytter både indflydelse, job og penge væk fra lokalsamfundene. Alting er nærmest blevet centraliseret i de senere år – kommuner, skoler, sygehuse, politi og domstole. Den offentlige service er ikke blevet bedre og billigere.
Tværtimod.
Der er til gengæld kommet mange flere DJØF’ere ind på kontorerne. I forhold til 2001, da Anders Fogh blev statsminister, sidder der i dag i stedet for fire DJØF’ere på et kontor, syv DJØF’ere til at løse den samme opgave.

Den udvikling vil Nye Borgerlige vende. Det er helt galt.
Vi vil:
• Decentralisere
• Fjerne opgaver fra det offentlige
• Forenkle regler og love
• Afskaffe flere love, end man vedtager.

Der er opgaver, som staten og kommunen slet ikke skal blande sig i. Dels fordi de løser opgave dårligt. Dels fordi vi ligeså godt kan købe os til det selv, hvis vi vil – hvis blot man sænker skatterne og afgifterne, så almindelige mennesker har råd.

Jobcentrene er spild af penge og folks tid
Et eksempel er jobcentrene ude i kommunerne. Der er 9.000 ansatte. Det koster 8,8 mia. kroner om året at drive dem i administration osv. Men de får ikke i nævneværdigt omfang ledige i arbejde.
Dem vil Nye Borgerlige helt afskaffe. Der findes masser af private jobportaler og arbejdsgiverne selv har også et ansvar for at opspore den arbejdskraft, de har brug for.
Det giver 8,8 milliarder til skattelettelser, som vi vil bruge på at fjerne og sænke afgifter på biler, benzin, øl, vin, spiritus, chokolade og is. Afgiftslettelser, der kommer alle danskere til gode.
Oven for i skemaform kan du se, hvordan vi vil lette danskernes skattebyrde med flere end 100 mia. kroner og forenkle og decentralisere den offentlige sektor, så politikerne i fremtiden skal bestemme mindre og danskerne mere selv.
Niels-Christian Herholdt Braad - Randers
Back to content | Back to main menu