Udlændigepolitik - Niels-Christian Herholdt Braad

Go to content

Main menu:

Politik
En retfærdig udlændigepolitik

  • Totalt asylstop
  • Udlændinge skal forsørge sig selv
  • Integration er et personligt ansvar – ikke en offentlig opgave
  • Kriminelle udlændinge udvises efter første dom
  • Indfødsret kræver assimilation
  • Konventioner, der står i vejen, opsiges
Asylstop
Muligheden for at søge asyl i Danmark stoppes. Vi skal ikke have miggranter, der rejser over Middelhavet og på tværs af grænserne i Europa. Det er en trafik, der kun gavner menneskesmuglerne og sætter de europæiske lande under pres. Hjælpen skal gives i nærområderne og asylbehandling skal kun kunne foregå der i samarbejde med FN.
De miggranter, der ankom til Danmark under den store indvandring i efteråret 2015 skal sendes tilbage til deres hjemlande eller til lejre i nærområderne, når deres midlertidige opholdstilladelse udløber.
En kvote til statsborgerskab
Det er kun mennesker, som aktivt viser, at de sætter pris på de værdier, som det danske samfund bygger på, som skal tildeles statsborgerskab. Man skal assimilere sig i det danske samfund for at blive en del af det danske nationale fællesskab. Vi vil tildele indfødsret til ansøgere på en kvote, så det bliver de bedste ansøgere, der får statsborgerskab. Vurderingen skal ske dels på objektive kriterier, som i dag med krav om selvforsørgelse, en ren straffeattest, en sprogtest og en videntest. Dels ved en personlig samtale med Folketingets medlemmer af Indfødsretsudvalget.
Udlændinge skal forsørge sig selv
Retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Udlændinge skal, mens de bor og arbejder i Danmark tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension.
De udlændinge, der bor i Danmark, når Nye borgerliges politik bliver vedtaget som lov, får to år til enten at skabe sig et arbejde eller finde sig et arbejde. Hvis de herefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag i Danmark, må de rejse hjem eller et andet sted hen.
Kriminelle udlændinge udvises
Alle kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Hvis de ikke rejser ud umiddelbart eller efter strafafsoning, skal de tages i varetægt, indtil deres udrejse kan arrangeres. Kriminelle udlændinge skal ikke have lov at færdes frit i samfundet.
Nydanskere, som har fået tildelt indfødsret ved lov, mister indfødsretten og udvises, hvis de begår grov kriminalitet.
Integration er et personligt ansvar
Det offentlige bruger op mod 10 mia. kroner om året på integration af udlændinge. Det skal stoppes. At integrere sig i samfundet er et personligt ansvar for den enkelte, der kommer her til. Det er ikke en offentlig opgave.
Udlændinge i Danmark skal være velkomne på arbejdsmarkedet, i foreningslivet og til at deltage i civilsamfundet. Danmark skal være et attraktivt land for udlændinge at komme til for at arbejde. Vi skal ikke gøre indvandrere til klienter i velfærdsstaten.
Konventioner må vige
De konventioner eller bestemmelser i internationale aftaler, som står i vejen for at føre en retfærdig udlændingepolitik, må enten opsiges eller undsiges ved at give dansk lov fortrinsret frem for konventionen.
Konventionerne er lavet i en anden tid med et andet formål. De er ikke hellige skrifter og må tilpasses de udfordringer, vi står med i dag. Det er ikke i Danmark interesse at fastholde forældede konventioner.
Niels-Christian Herholdt Braad - Randers
Back to content | Back to main menu